Zmiana dyrektywy w sprawie jakości paliw oraz dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów) cz.VI odnawialne źródła energiiILUC- pośrednia zmiana użytkowania gruntów, z powodu wytwarzania paliw z odnawialnych źródeł energii . (ang. Indirect Land Use Change)

G. Chichester: ILUC jest modelowaniem. Modelowanie zależy od parametrów, jakie się wprowadzi. Trzeba uniknąć wielokrotnego naliczania.

R. Helmer: Skutki pośrednie faktycznie są. Tylko nie są jeszcze szczegółowo poznane i nie można ich brać pod uwagę przy tworzeniu prawa. Nie można tworzyć niepewności prawnej. Nie można zmieniać zdania, co 3 lata. Nie można przeszkadzać przemysłowi. Ludzie przestaną inwestować.

J. Andres Barea: Potrzebny jest model do pośrednich skutków. Jakiś model trzeba mieć i jeżeli nie ma nic innego to powinien być ILUC. Trzeba ustalić jakiś próg. Druga generacja jeszcze nie jest gotowa i to też trzeba brać pod uwagę. Trzeba usunąć wielokrotne naliczanie.

C. Trautmann: Ważna jest trwałość inwestycji. Ważny jest zrównoważony rozwój. Potrzebna jest spójna i wiarygodna polityka.

Komisja Europejska: Trzeba pamiętać o solidności nauki w systemie ILUC. Dane wynikające z modelingu są wystarczająco udokumentowane. Ciężko jednak na ich podstawie podejmować decyzję. Stąd taka postawa Komisji. Czynniki ILUC nie wystarczą, dlatego potrzebny jest próg. Razem prowadzi to do pewności prawnej. Jest problem z paliwami 1 generacji produkowanych z upraw spożywczych.

Sprawozdawca A. Vidal Quadras: Jeżeli chodzi o etanol – jest to coś, czym można się martwić. Nikt tu nie zaprzecza istnieniu ILUC. Chodzi o sposób, w jaki ocenimy ilościowo i jakościowo paliwa i jakie to będzie miało skutki. W przypadku ILUC to jest tylko zbliżenie się do rzeczywistości. Tu potrzeba trochę pokory naukowca, który ma świadomość, że to nie jest dokładne. Modele mogą, ze względu na różne zmiany, znacznie odbiegać od rzeczywistości. Nie można takich modeli zawierać w przepisach. Ważne są zachęty, trzeba chronić istniejące inwestycje. Nie można zmienić stanowiska dla 1 generacji, bo to spowoduje, że nikt nie będzie inwestował w 2 generację. Potrzebny jest realizm.