Zmiana dyrektywy w sprawie jakości paliw oraz dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów) cz. VII odnawialne źródła energiiSprawozdawca A. Vidal-Quadras: ILUC nie powinien być włączony do dyrektywy. Nie jest on mierzalny i można polegać tylko na modelach. Nie można w przepisach wiążących wprowadzać parametrów, które nie są stabilne i muszą być okresowo aktualizowane. Czynniki ILUC są interesujące z perspektywy badań. Nie dają niestety koniecznej precyzji. Nie można rozważać sztywnych zasad dotyczących paliw konwencjonalnych. To wszystko się będzie zmieniać i trzeba zostawić margines. Nie powinno być wprowadzane wielokrotne naliczanie. To sztuczne działanie, które sprawi, że Państwa Członkowskie będą musiały osiągnąć cel, który tak naprawdę nie jest celem, a luka zostanie wypełniona paliwami konwencjonalnymi. Biopaliwa dają zrównoważony charakter transportu, wspierają tereny wiejskie, pomagają w konkurencyjności i tworzeniu miejsc pracy.

B. Thomsen: Sektor transportu jest bardzo ważnym sektorem UE. Ważne są inwestycje w zrównoważony rozwój i zielony transport. Wśród biopaliw są już tłuszcze zwierzęce i olej spożywczy. Potrzebne są dalsze badania, ale nowe technologie już się pojawiają. Potrzebny jest cel wiążący w wypadku biopaliw. To powinna być odpowiednia kwota – to da jasny sygnał dla inwestorów. W dyrektywie celami są bezpieczeństwo energetyczne, jak również redukcja emisji. Trzeba się przyglądnąć biodieslowi w Europie. Powinien być wprowadzony 5% limit, a czynnik ILUC powinien być włączony.

F. Hall: Wykorzystanie ziemi ze sobą konkuruje. Ilość ziemi jest ograniczona, dlatego ILUC powinien być wprowadzony. Powinna być odzwierciedlona wiedza, którą mamy w tej chwili. Limity dla biopaliw, to nie jest odpowiedz. Przemysłowi można ułatwić ścieżkę uwzględniając, wiedze na temat tego, które biopaliwa są lepsze.

G. Chicherster: Sprawa jest bardzo techniczna. Należy pamiętać o tym, że trzeba zastosować podejście naukowe. Powinniśmy opierać się na liczbach, nie na modelach. Potrzebne jest bardziej wybiórcze podejście. Są obawy dotyczące tego, czy zamieniamy obszary uprawne produkujące rośliny na żywność, na obszary, które będą produkować rośliny na paliwo. W przypadku celów w wysokości 5% trzeba pamiętać, że to może spowodować potrzebę w zmianie legislacji. Potrzebna jest jasność, ponieważ jest to nowy sektor i szalenie ważne jest by ta jasność inwestycyjna była właśnie teraz.

C. Lepage: Są problemy, które muszą zostać rozwiązane. Potrzebne są solidne oceny naukowe. Pośrednia zmiana użytkowania gruntów generuje korzyści z paliw pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych. . Trzeba jednak wiedzieć, jaka będzie skuteczność takiej polityki. Potrzebne jest zmniejszenie emisji CO2. Inwestowane są w to bardzo duże środki i w związku z tym trzeba mieć duże wymagania. Ważne jest zachowanie istniejących inwestycji. Produkowanie biopaliw jest jak najbardziej pożądane, ale nie można zapomnieć o tych, którzy zainwestowali w inne rozwiązania, które były wspierane do tej pory.