Zmiana dyrektywy odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów cz.IIA. Grzyb: Trzeba się zastanowić, czy zachęcić inwestorów energii odnawialnej, czy zerwać cienką nić zaufania. Inwestorzy zainwestowali duże pieniądze, wzięli kredyty, a teraz chce się zmniejszyć udział biopaliw w rynku do 5%. Nie można zmieniać regulacji co rok. Produkcja biodiesla generuje przy okazji produkcję paszy, wiec nie jest tak, że produkując paliwo odbiera się jedzenie od ust.

A. Niebler: Nie można niszczyć zaufania. Nie można tak traktować między innymi MŚP. Nie można dokonywać takiej wolty. Biopaliwa musza być dalej rozwijane, ponieważ wiele inwestycji w nie zostało poczynione.

Komisja Europejska: Złożona propozycja jest słuszna. Dzisiejsze dane dają więcej informacji niż było w 2008 roku. Są problemy z pośrednimi emisjami i trzeba temu zaradzić. Rożne interesy wchodzą w grę. Trzeba usuwać emisje i respektować poczynione inwestycje. Przemysł czeka na sygnał i trzeba taki jasny sygnał dać. Potrzebne są dodatkowe bodźce dla najcenniejszych biopaliw. Ocena oddziaływania została przeprowadzona przez Komisję i jest ona dostępna.

Sprawozdawca A. Vidal-Quadras: ważne jest dobre określenie problemu. Trzeba znaleźć dobre rozwiązanie. Nie można zagrozić poczynionym inwestycjom. Trzeba je chronić. Przepisy nie mogą być nieprzewidywalne i niestabilne. Trzeba złagodzić negatywne efekty pośredniej zmiany użytkowania gruntów. Komisja Europejska proponuje 5% i listę biopaliw drugiej i trzeciej generacji. Jest nakreślona pewna droga, nad którą jednak trzeba popracować i ją poprawić.