Zmiana dyrektywy odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych pośrednia zmiana sposobu użytkowania gruntów cz.I odnawialne źródła energiiSprawoozdawca A. Vidal-Quadras: Ważna jest pośrednia zmiana użytkowania gruntów w skutek produkowania biopaliw. Zjawisko to zwiększa emisje. Należy wprowadzić czynniki oceny, które będą aktualizowane. Ważne są kwestie luk. Niestety nie da się ich bezpośrednio zmierzyć. W ocenie trzeba posługiwać się modelami i symulacjami gospodarczymi, co wiąże się z ograniczeniami. Są czynniki, które budzą kontrowersje. Trzeba się zastanowić nad ich wprowadzeniem. Niemniej trzeba pamiętać, ze prawo musi być przewidywalne i stabilne. Należy pamiętać o poczynionych inwestycjach. Trzeba działać zgodnie z celem 10% paliw ze źródeł odnawialnych w transporcie do 2020 roku. Kraje członkowskie nie będą w stanie tego osiągnąć. Nie można doprowadzić do dyskryminacji między konwencjonalnym, a niekonwencjonalnym paliwem. Trzeba dążyć do jak najlepszych rozwiązań, które nie będą szkodliwe dla przemysłu.

B. Thomsen: Ceny ropy wzrastają i dalej będą wzrastać. Unia powinna wybrać zielone inwestycje. 10% energii odnawialnej w sektorze transportu to dużo. Biopaliwa mogą zwiększyć tą liczbę. Biopaliwa muszą prowadzić do zmniejszenia emisji. Biopaliwa nie mogą powodować wzrostu cen żywności. Ważne jest zrównoważenie. Może lepiej na początek założyć 4% dla biopaliw pierwszej generacji. Dostępne są już biopaliwa drugiej generacji, które mogą stanowić przynajmniej 2%. Biopaliwa pozyskuje się ze słomy, siana, także w Europie jest duży potencjał. Dodatkową kwestią jest możliwość stworzenia 1,8 mln miejsc pracy.

C. Turmes: Propozycja Komisji pojawia się 2 lata po prośbie Parlamentu, aby się tym zająć. Stany Zjednoczone już mają odpowiednie ustawodawstwo. Ważne by kształtować ceny przez rynek. Potrzebne są zachęty by przechodzić na biopaliwa. Inaczej będzie to gospodarka nakazowo kontrolna, a to nie jest dobre rozwiązania.

G. Chichester: Potrzebna jest jasność, aby zachęcać do inwestycji. Ważna jest ocena skutków.

C. Lepage (Komisja ENVI): Celem jest zmniejszenie emisji. Trzeba uwzględnić inwestycje, które zostały poczynione po namowach polityków by produkować biopaliwa. Trzeba uważać, by nie doprowadzić do polityki, w której dojdziemy do decydowania, czy mamy jeść, czy jechać samochodem. Ważne jest odpowiednie wyważenie. Potrzebny jest jasny sygnał dla inwestycji.