Wystąpienie Alberto Pototschniga (ACER) na temat opinii w sprawie rynków zdolności wytwórczych cz.I odnawialne źródła energiiA. Pototschnig: Agencja zajmuje się skutkami masowej penetracji odnawialnych źródeł energii. Pytanie czy model ustalony jakiś czas temu powinien zostać zweryfikowany. Ważny jest dialog w tej sprawie. Ocena przeprowadzona przez Komisję i Europejską Sieć Operatorów Przesyłowych. Chodzi o inwestycje na poziomie 800 mld. euro. Źródła odnawialne odegrają znaczącą rolę. 300 mld musi zostać przeznaczone na przesył i dystrybucję. 80% musi pójść na źródła odnawialne. Te inwestycje są niezbędne. Ważna jest zdolność systemu energetycznego do dostarczania odbiorcom końcowym energii w sposób ciągły. Ważna jest zdolność wytwórcza w systemie. Ważna jest elastyczność systemu. Dobrze funkcjonujący rynek daje sygnały cenowe. Ważne jest zniesienie istniejących obecnie barier. Procedury podłączania powinny być mniej złożone. Mechanizmy w państwach członkowskich nie są skoordynowane. Rynek musi funkcjonować w sposób niezakłócony. Potencjał powinien być zwiększony do maksymalnego obciążenia sieci. Inwestorzy muszą mieć zaufanie do systemów. Decydenci polityczni powinni się oprzeć ingerencji w ceny. Potrzebne są tymczasowe ustalenia, regulacje, żeby osiągnąć te cele. Nie powinny one negatywnie wpływać na rynek energii elektrycznej. Powinny być neutralne, obiektywne. Wprowadzenie mechanizmów krajowych powinno być wspierane przez dobrą, rozsądną ocenę działania na danym obszarze.

J. Buzek: Należy wziąć pod uwagę zdolności wytwórcze. Jeżeli są one przypisane konkretnym regionom, mogą spowodować kolejne podziały. To nie pomoże wewnętrznemu rynkowi. Najważniejsze jest inwestowanie w infrastrukturę. Potrzebne jest budowanie zdolności wytwórczych. Potrzebne jest finansowanie, jeżeli UE chce stworzyć gospodarkę niskoemisyjną. Ważne są wzajemne połączenia miedzy krajami członkowskimi.

A. Correia De Campos: Punktem wyjścia powinien być popyt, nie podaż. To dobra metodologia. Ważne jest zapotrzebowanie, a nie to co robić z produkcja. Ważna jest odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa dostaw. Kwestia regulowania cen jest kluczowa – to trudne do osiągnięcia, ponieważ rządy krajów UE nierzadko muszą pilnować, aby ceny poszybowały mocno w górę. Potrzebny jest jasny dialog. Rynek nie będzie pozbawiony wad – potrzebne są mechanizmy ochrony konsumentów. Ważne by organy regulacyjne reprezentowały konsumentów. Ważna jest konkurencyjność ona sprzyja rozwojowi innowacji.