Wystąpienie Alberto Pototschniga (ACER) na temat opinii w sprawie rynków zdolności wytwórczych cz.III odnawialne źródła energiiL. Kolarska-Bobińska: Kluczowe jest tworzenie sieci przesyłowych. Należy pamiętać o źródle na finansowanie takich przedsięwzięć. Mogą nim być Fundusze Rozwoju Regionalnego.

L. Van Nistelrooij: Gaz stał się ofiarą źródeł odnawialnych. Rośnie zużycie węgla np. w Holandii. Trzeba się zastanowić nad tego rodzaju niechcianym skutkom. Ważne są dobre, mądre rozwiązania.

A. Pototschnig: Są różne punkty widzenia w różnych krajach. Trzeba się skupiać na tym co gotowa poprzeć jest Wspólnota Europejska. Ważna jest integracja rynków energetycznych dlatego że to najbardziej wydajny sposób, aby zaspokoić popyt. Trzeba stworzyć kodeks zasad, te zasady muszą być przestrzegane. Mają powstać do 2014. Zmienne źródła energii powodujące przerwy w dostawach, muszą być wspierane źródłami konwencjonalnymi. Trzeba brać pod uwagę popyt. Ceny muszą spaść. Trzeba zminimalizować koszty bezpieczeństwa dostaw. Rynek bez barier i przeszkód trzeba porównać z takim, w którym są narzucane pułapy, aby zobaczyć pełny obraz. Od kilku lat istnieją plany rozprzestrzeniania sieci energetycznej. Jeżeli chodzi o pakiet infrastrukturalny – należy podkreślić projekty wspólnego interesu – dotyczące więcej niż jednego kraju. Bariery muszą zostać zniesione, aby rynek mógł dobrze funkcjonować. Nie ma narzędzi by ingerować w niego bezpośrednio, niemniej można prowadzić działania monitorujące, które pokażą trendy i bariery. Biorąc to pod uwagę ingerować będą mogły instytucje na szczeblu krajowym. Trzeba zapewnić stabilne ramy regulacyjne. To pomoże inwestorom. Na różnych rynkach istnieją różne zasady, regulacje, więc nie jest to łatwe. Trzeba pamiętać że należy zmobilizować kapitał prywatny.