Wystąpienie Alberto Pototschniga (ACER) na temat opinii w sprawie rynków zdolności wytwórczych cz.II odnawialne źródła energiiV. Prodi: Jeżeli UE chce przejść ze źródeł kopalnych do źródeł odnawialnych potrzebne są odpowiednie środki. Trzeba określić wymiar jaki będzie przepisywany energii elektrycznej. Należy brać to pod uwagę. Potrzebny jest przewidywalny system. Energia hydroelektryczna może być dobrym rozwiązaniem. To wesprze system, pomoże zmniejszyć emisję.

G. Chichester: Do jakiego stopnia agencja może nadrobić braki legislacyjne odnośnie konkurencji na rynku? Przed UE wiele wyznań, których nie znamy. Tymczasem regulatorzy muszą coś robić. Potrzebny jest kapitał żeby zainwestować w sieci. Inwestorzy niestety są niechętni. Należy uwolnić rynek kapitałowy.

Z. Balcytis: Należy wytyczać odpowiednie cele na przyszłość, w tym te dotyczące energii. Szczególnie ważne są ceny, które są w tej chwili na historycznie wysokim poziomie. Należy się zająć nie tylko usługami energetycznymi, ale także produkcją.

Woda - odnawialne źródło energii

Woda – odnawialne źródło energii

Trzeba odpowiedzieć na wyzwania rynków światowych. Porozumienie między Państwami Członkowskimi w celu wywalczenia dobrych cen nie może mieć charakteru obowiązkowego, a to z kolei nie doprowadzi do zatrzymania wzrostu cen. Ważne są kwestie inicjatyw regionalnych.

C. Ehler: Prezentacja była zbyt akademicka i teoretyczna. Jakie powinny być implikacje dla Niemiec, które starają się zastąpić swoją energie nuklearną elektrowniami tradycyjnymi? Potrzebne będzie 300 mld. euro na sieci i przesył. Ale nie bierze się pod uwagę kosztów i konieczności używania energii ze źródeł kopalnych, która będzie musiała wspierać energię odnawialną. Producenci tej energii mówią tylko o kosztach wytwarzania tej energii, zapominając o kosztach przystosowywania sieci do tego rodzaju energii.